Ruilen en Retourneren

Bedenktermijn

De wet kopen op afstand geeft je het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling, het bestelde product terug te sturen of om ons te laten weten dat je de aankoop wenst te ontbinden. Wij vinden dat wat kort. Bij ons heb je een bedenktermijn van 30 dagen nadat je de bestelling hebt ontvangen. U kunt de producten retourneren naar Hollandse Kade 16, 1391 JD Abcoude. Ondanks dat u niet verplicht bent een reden op te geven zijn wij daar wel benieuwd naar. Zo kunnen wij wellicht onze producten of diensten verbeteren. Dit is voor ons waardevolle informatie. Bij retourneren ontvangt u vaak zo snel mogelijk (meestal enkele dagen) maar maximaal 14 dagen na ontbinding het volledige aankoopbedrag inclusief standaard leveringskosten terug.

Hoe moet ik mijn product retourneren of ruilen?

Je kan op de site aangeven dat je je bestelling wilt retourneren of ruilen. Als je een klant account hebt, kan je inloggen in je dashboard en vervolgens kiezen voor ‘retourneren of ruilen’. 

Heb je geen klant account, dan kan je een retourzending aanmelden via de volgende link: retourzending aanmelden zonder account.

Zodra de retourzending is aangemeld, ontvang je per mail een bevestiging en verdere instructies voor het verzenden. Vervolgens kan je het formulier uitprinten en deze samen met de producten naar ons terugsturen.

Je bent zelf er zelf verantwoordelijk voor dat een zending bij ons aankomt.

Als de zending bij ons binnen is gekomen, handelen wij het verder af. Je wordt hier op de hoogte van gehouden met een status update per mail.

Je bent niet verplicht om aan te geven waarom je het product retour hebt gestuurd, maar hier zijn we wel benieuwd naar. Op deze manier kunnen wij wellicht onze producten of diensten verbeteren.

Je kan de producten ook binnen 30 dagen na ontvangst zonder voorafgaande melding terugsturen, mits je daarbij een melding voegt waaruit jouw wens tot herroeping blijkt.

Voorwaarden

Als je producten binnen de zichtermijn wilt retourneren zijn er een aantal voorwaarden:

 • Producten dienen ongebruikt te zijn
 • Producten dienen, indien redelijkerwijs mogelijk, voorzien te zijn van de originele onbeschadigde verpakking, dit betekend
  • Geen scheuren in de verpakking
  • Geen plakband of tape op de verpakking
  • Geen beschadigingen door ondeugdelijke verpakking tijden het retourneren
  • Producten dienen schoon en onbeschadigd te zijn

Kortom, het product en de verpakking dient voor zover redelijkerwijs mogelijk is in dezelfde staat retour te komen als waarin deze door ons is verstuurd.

Wanneer hier niet aan wordt voldaan, kunnen we de terugbetaling van het (volledige) aankoopbedrag niet garanderen.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je door ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Uitzondering herroepingsrecht hygiene producten

Producten zoals bijvoorbeeld headphones en in-ears, waarvan de verzegeling na de levering is verbroken kunnen niet geretourneer worden.

Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief eventuele leveringskosten of extra kosten ten aanzien van het gebruik van een betaalmethode. Dit gebeurd zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen na herroeping is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Europees modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *